SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Kirjoita tekstisi tähän...

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ Laatimispäiväys: 22.2.2015

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Paavali Halosen sukuseura ry / Ismo Vaara
Yhteystiedot: Peuratie 2 A 3, 23500 Uusikaupunki, 050 5729873, ismo.vaara(at)uusikaupunki.fi

2. Rekisterin nimi
Paavali Halosen sukututkimusrekisteri, sisältää tiedot Kemijärvelle muuttaneen Paavali Halosen jälkeläisistä 1630-luvulta eteenpäin nykypäivään

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

4. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
– osoitetieto;
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet:
– kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä;
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
– painetut lähteet;
– sukuun kuuluvien antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.