DNA-testaus tutkimuksen tukena


Dna testausta sukututkimuksen apuna on käytetty 2000 luvun alkuvuosista saakka. Vielä vuonna 2007 se oli harvinaista. Yhä enenevässä määrin sukututkijat käyttävät testausta nykypäivänä apunaan. Keskityn tässä artikkelissa enemmänkin isälinjaiseen (YDNA) testaukseen.

Jokaisella elollisella on olemassa genomi ja ihmisen DNA:ssa on kooditettu tieto, miten ihminen on ns. rakennettu ja miten mikäkin toimii. Kun ihminen lisääntyy tämä tieto välittyy lapselle ja hänestä eteenpäin. Jokaisessa ihmisessä on noin puolet perimästä äidiltä ja puolet isältä, se mitä perimme vanhemmiltamme on sattumanvaraista. Y DNA (isälinjainen dna) siirtyy lähes muuttumattomana isältä pojalle. Moni onkin kysynyt minulta, miten te voitte tietää, että sillä 1500 luvulla eläneellä esi-isällä oli nämä YDNA geenit? – Juuri tämän asian vuoksi, että se siirtyy kokoajan lähes muuttumattomana isältä pojalle. Siksi YDNA testauksella on mielenkiintoista tutkia isälinjoja.

Miksi testejä ylipäätään tehdään ja mitä niistä hyötyy?

Testejä tehdään siksi, että niillä pyritään vahvistamaan/kumoamaan väärät tiedot perinteisestä sukututkimuksesta. Esimerkiksi suvussa saattaa olla useita haaroja, joiden jäljittäminen perinteisin sukututkimuskeinoin voi olla vaikeaa sekä sukulaisuuden löytäminen tämän vuoksi hankalaa. Saman sukunimen omaavat eivät välttämättä ole saman esi-isän jälkeläisiä ja tämä pystytään testillä joko kumoamaan tai todistamaan. DNA testaus myös löytää geneettistä perimää kauemmas kuin arkistolähteistä voi löytää. Vanhimmat kirjalliset lähteet Suomessa alkavat 1500-luvulta. DNA testaus menee pidemmälle ja sillä saa tietää mitkä sukuhaarat kuuluvat saman esi-isän jälkeläisiin. Perinteinen sukututkimus nojautuu mm. kirkonkirjoihin, tuomioasiakirjoihin, perukirjoihin, maakirjoihin, kymmenysluetteloihin, henkikirjoihin jne, joiden tiedoista keskimääräisesti yli 5% on virheellisiä. Lisäksi tutkija usein joutuu tekemään "oletuksia" erittäin vanhoista asiakirjoista, sillä esim. 1600 luvulla ei ole syntyneiden ja kastettujen luetteloita. Esim. Pohjanmaalla saattoi talossa asua useita eri sukuja jotka ottivat lisänimekseen talon nimen, näin ollen DNA testauksella saa karsittua tällaisia virheellisiä nimeen perustuvia oletuksia. Lisäksi testauksella saadaan tietoja saman esi-isän jälkeläisten muuttoliikkeistä. DNA-tutkimusta voidaankin käyttää jo tehtyjen sukututkimusten tarkastamiseen, sillä voi vahvistaa tehdyt tutkimuksen oikeiksi, taikka kumota ne. Suvun mieslinjojen Y-DNA tutkimustulosten tulee olla lähes samoja, jos tutkitut miehet ovat esim. saman 1500-luvulla eläneen kantaisän biologisia jälkeläisiä. Lisäksi testauksella voi löytää uusia sukulinjoja ja sukulaisia.

DNA testejä on erilaisia eri tarkoituksiin. Aina pitää etukäteen miettiä mitä haluaa testillä saada selville. Nykyisin kuluttajille suunnatuissa DNA testeissä pääasiallisesti tutkitaan vain sukulaisuussuhteita – siis käytetään sukututkimuksen apukeinona, ei terveyden tilaa tai sairauksia. Dna testi voidaan tehdä sekä naisesta, että miehestä. Isälinjatutkimus on nimeltään Y-kromosomitutkimus (YDNA) eli isänisänisänisän jne. hamaan alkuisään saakka (se siirtyy muuttumattoman isälinjaisesti sieltä ihan 1500 luvulla eläneestä ja sitäkin vanhemmasta esi-isästä aina isältä pojalle). Ätilinjan testi on MtDNA eli äidinäidinäidin jne. hamaan alkuäitiin saakka, aivan samalla tavalla kuin YDNA:kin. Miehestä voi saada sekä äiti- että isälinjan testit, koska heillä on sekä Y että X kromosomit. Naisesta vain äitilinjan, koska nainen ei kanna Y kromosomia, meillä on vain kaksi X kromosomia. Lisäksi on olemassa Family Finder (FF) tai toisella firmalla Relative Finder (RF) niminen testi joka kertoo sukulaisuussuhteista muihin testattuihin henkilöihin – ns, serkkuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että testi antaa tuloksina osumia sellaisista henkilöistä, joilla on keskenään yhteisiä esivanhempia, joko lähempänä tai kauempana menneisyydessä. Niitä voi olla pari tai niitä voi olla kymmeniä. DNA testi ei anna sinulle valmiita sukupuita, vaan sinulla pitää kyllä olla myös perinteinen sukututkimus tehtynä jollakin tasolla. Toki sitten DNA:n kautta löydät lisää samojen esi-isien/äitien jälkeläisiä ja voitte yhdessä tehdä sukupuuta lisää. Mutta se ei tule automaattisesti DNA tutkimuksella. DNA tutkimus nimenomaan tukee tehtyä perinteistä sukututkimusta.

Miten testi tehdään ja kuka niitä tekee?

On olemassa eri yrityksiä jotka tekevät testejä sukututkijoille. Yleensä nämä ovat Amerikassa mm. tunnetuimpia ovat National Geographic, Family Tree DNA ja 23andme. Suomessa on yleisesti käytetty FamilyTreeDNA:n (FTDNA) sekä 23andme:n testejä. Aina kannattaa ottaa selvää ensin itseltään mitä haluaa testillä tietää, sitten valita testi ja firma.

Testin voi tilata internetistä käyttäen maksutapana joko omaa pankkikorttia tai PayPall firmaa, lisäksi myös saa maksettua laskulla pankissa. Internet linkit mistä testin voi tilata: https://www.familytreedna.com/ tai https://www.23andme.com/ Hinnat ovat dollareissa mutta ne veloitetaan sitten euroissa. Kun olet tilannut internetin kautta testipaketin se saapuu sinulle noin 2-4 vkon aikana.

Testin tekeminen (FTDNA)

 • Paketissa on 2 testipuikkoa ja putkiloa
 • Näyte otetaan posken sisäpinnalta kaapien testipuikolla 2 x päivässä minuutin ajan.
 • Puikon pää pudotetaan putkiloon, jossa on nestettä.
 • Lisäksi mukana on vihreä lappu, johon kirjoitetaan esi-isän tai äidin nimi ja kotimaa. Myös allekirjoitus. Kyseessä siis lupa antaa tiedot testin tuloksesta toiselle testatulle, jolla on oleellisesti täsmäävät markkerit kanssasi.
 • Muista laittaa putkilot kirkkaaseen minigrip tyyppiseen pussiin, jossa on tarra ja siinä KIT nrosi. (tunnistenro sarja testillesi)
 • Lähetetään paketin mukana tulleessa kuoressa Amerikkaan laboratorioon. Maksaa noin 1.70 €. Päälle pitää laittaa vihreä tullin tarra – olen siihen yleensä kirjoittanut vain DNA sample
  • Tulokset tulevat www.familytreedna.com sivuille, jonne on jokaisella näytteellä oma tunnus ja salasana . Tunnus on tämä em. KIT nro ja salasana joku muu. Tulevat heti tilauksen tehtyäsi sähköpostiisi. Pidä ne tallessa sillä niillä pääset kirjautumaan omille sivuillesi. Älä anna niitä muiden käyttöön!
 • Tuloksia ei tule julkisuuteen ilman kirjallista lupaa.
 • Kun saat tunnuksen ja salasanan tulosivuille niin käy laittamassa varhaisimman esi-isän tai äidin tiedot sinne.
 • Ylhäällä sinisessä palkissa My Account, Most Distant ancestor. Direct paternal=isälinja (iiii jne YDNA testi), Direct maternal= äitilinja (ÄÄÄÄ= MTDNA). Esim: Lesonen Matvej 1766-1833 Venehjärvi, tai Tauriainen Marketta 1696-1740 Suomussalmi. Country of origin = kotimaa
 • Tärkeää siksi, että mahdolliset DNA sukulaisesi saavat siitä tietoa missä esi-isät ovat asuneet. Samoin Sinä saat tietoa muiden laittamista tiedoista. Lisäksi näkyy Matches Maps kohdassa kartalla jos on nämä laitettu.
 • Voit katsoa videon näytteenotosta täältä https://www.familytreedna.com/test-instructions.aspx

Testien hinnat vaihtelevat eri yrityksillä. Perus Y Dna testi 37 markkeria maksaa noin 122 euroa, jolla saa tiedon kaukaisesta esi-isän alkuperästä eli siitä mitä reittiä esi-isät ovat afrikkalaisen alkukodin jälkeen määränpäähänsä vaeltaneet ja se että mihin isälinjaiseen haploryhmään kuulut. Tutkimusta voi lisämaksusta syventää nykyaikaa kohti. Yleisin käytössä oleva Y DNA testi sisältää 67 markkeria. Mikäli tässä testissä on sinulla ja jollakulla toisella 2 tai vähemmän eroa markkereissa, pitäisi yhteinen esi-isä löytyä jo arkistolähteistä.

Ihmisille tärkeää on myös yksityisyyden suoja. Yksityisyyden suojaa on kunnioitettava jokaisen yksilön itsensä, jolla on muita henkilöitä koskevia tietoja. Koskaan ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle omien mätsien (eli niiden osumien) nimiä ja yhteystietoja tai laittaa niitä julkiseen keskusteluun tai vertailla niitä esim. facebook ryhmien keskusteluissa. Myöskään ei kannata lähettää yhteisviestiä (esim. säpo) kaikille mätseillesi, sillä siitä saattaa saada varoituksen (esimerkkejä on) ja saat vain vihaisia ihmisiä vastaasi – yhteispostit rikkovat henkilötietosuojaa ja ovat sitä paitsi todella ärsyttäviä, koska mätsejä saattaa olla useita satoja. Ota siis yhteyttä yksitellen ja yksityisesti mätseihisi. Kun saat tunnukset joilla pääset kirjautumaan DNA sivuillesi, niitä ei kannata luovuttaa muille. Ei kannata kertoa omaa KIT nroaan julkisissa keskusteluissa jos joku sitä kysyy.

Mitä testien tulokset kertovat?

Ihmisten DNA erotellaan toisistaan eri haploryhmiin eli heimoihin. Haploryhmiä on useita ja ne ovat merkitty eri kirjaimin A, N, I, H, G jne. Esim. N päähaploryhmän omaavilla miehillä, on yhteinen esi-isä noin 35 000 vuotta sitten. On olemassa päähaploryhmiä ja niillä on myös alahaploryhmiä. Alahaploryhmät ovat syntyneet mutaatioista. Mutaatiolla tarkoitetaan periytyvää tai pysyvää muutosta sukusolujen osissa. Evoluution kannalta mutaatiot ovat ainoa tapa tuottaa uusia vaihtoehtoisia muotoja geenien perimään. Ilman mutaatioita ei olisi voinut syntyä yksilöiden tai lajien välisiä eroja. Maailman eri kansoilla on erilaiset haploryhmät. Kansojen sukulaisuutta voidaan koettaa yrittää määritellä haploryhmiä tutkimalla ja vertailemalla. Esimerkiksi suomalaisilla yleisimmät isän Y-kromosomin mukaiset heimot ovat N (58 %), I (26 %), R (13 %) Vanhimmat haplotyypit löytyvät Afrikasta.

Yhteinen sukulaisuus toisen testatun henkilön kanssa eli osumat.

Kun testituloksesi ovat tulleet saat listan nk. osumista (matches) kenellä on sama DNA perimä kuin Sinulla. Lista tulee omille sivuillesi kohtaa Y DNA matches tai Mtdna matches tai Family Finder matches – riippuen siitä minkä testin olet tilannut. Listalla on nimiä ja sähköpostiosoitteita, mikäli henkilö on antanut luvan tietojen antamiseen osumalleen.

Voit valita mistä markkeri listalta haluat katsella osumia: 12, 25 ,37,67 tai 111. Yleensä 12 ja 25 paneelissa on paljon osumia. Siis mitä enemmän niitä nimiä on, niin sitä enemmän on yhteisen esi-isän jälkeläisiä. Toki nämä ovat todella kaukaisia saman esi-isän jälkeläisistä – puhutaan tuhansista vuosista taaksepäin. Kannattaa katsoa 37, 67 ja 111 markkereiden osumia. Ne tuovat aikaa lähemmäs tätä päivää. Jos esim. 67 markkerin listalla on 0 step match se tarkoittaa täydellistä osumaa. Jos siinä on esim. 3 step match, niin se tarkoittaa hiukan kaukaisempaa osumaa.

Lisäksi listalta näet testihenkilön tiedossa olevan varhaisimman esi-isän nimen ja mahdollisen syntymä- ja kuolinajat ja paikkakunnat. Nämä tiedot on testihenkilö syöttänyt itse sinne tietokantaan. He ovat saaneet nämä tiedot arkistolähteistä tutkimalla. Tämä on siis testihenkilön isänisänisänisänisä jne mikä löydetty arkistolähteistä, mikäli kyseessä YDNA testi. On tärkeää että myös Sinä tallennat nämä varhaisimman esi-isän tiedot tietokantaan.

Jos sinulla on 0 tai 1-2 askeleen ero (YDNA) johonkin testattuun henkilöön, kannattaa häneen ottaa yhteyttä ja vertailla yhteisiä sukujuuria, jotka olette saaneet selvitettyä arkistolähteistä.

DNA projektit ja muuta tärkeää

Tutkijat ylläpitävät erilaisia DNA projekteja. On olemassa mm. maantieteellisiä, haploryhmiin, sukunimiin sekä heimoihin perustuvia projekteja. Maantieteellisistä projekteista voisin mainita mm. RussianDNAproject, Vienan Karjalan DNA projekti ja SuomiDNA projekti. Sukunimiin perustuvista DNA projekteista, joita yleensä ylläpitää sukuseurat, muutamia suomalaisia mainitakseni: Holappa, Hiltunen, Kukkonen, Marttinen, Piira ja Rossi sekä lukuisia ulkomaalaiseen nimeen perustuvia tutkimusryhmiä. Heimoihin perustuvia ovat mm. Normannien DNA ryhmä, Finno-Ugric DNA, jne. eri YDNA ja MtDNA haploryhmille on omia projekteja. Ryhmiin kannattaa liittyä, sillä he usein jaottelevat testituloksia eri tavoin ja niistä saa lisää tietoa.

Mikäli haluat lisätietoa geneettisestä sukututkimuksesta, meillä on sellainen keskusteluryhmä facebookissa, tervetuloa! – Ei tarvitse välttämättä olla testiä tilattu/tehty vaan jos miettii asiaa ja on kiinnostunut voi tulla mukaan oppimaan mitä tämä on. Osoite Geneettinen sukututkimus: https://www.facebook.com/groups/556434877778795/

Halosten sukuseuralle 1.3.2015

Sari Heimonen
sari.heimonen@gmail.com
Vienan Karjalan DNA projekti
https://www.familytreedna.com/public/White_Sea_Karelian_families/